A apărut volumul XIII/2021 al revistei „Archiva Moldaviae”!

Volumul XIII/2021 al „Archiva Moldaviae” are 482 de pagini, în care se regăsesc studii de istorie, de arhivistică și prezentări de surse, documente, memorii și recenzii. Materialele sunt realizate de 17 autori. Contribuțile privesc o tematică largă: situația din interfluviul Prut-Nistru de la mijlocul secolului V la mijlocul secolului XI; disputele din sistemul educațional al Moldovei în anii 1857-1858; învățământul în limba ucraineană din Bucovina în anii dictaturii regale, 1938-1940; igredientele identității evanghelicilor din România în secolul XX; dosarele de Securitate ale Mănăstării Vladimirești; relațiile dintre România și URSS în anii 1950-1970; probleme care privesc documentele clasificate în Fondul Arhivistic Național al României; gestionarea arhivei de folclor obscen; fondul 438 din Arhiva Militar-Istorică din Moscova (RGVIA); istoricul „Fondului de Aur” al României de la Moscova în documente din arhivele românești și rusești; evaluările CC al PCUS asupra politicii interne și externe a României în anul 1967; părți din memoriile generalului N.M. Condiescu, cu referire la Primul Război Mondial și impactul asupra României.

Volumul este disponibil pe website-ul revistei (www.archivamoldaviae.ro).

Redacția „Archiva Moldaviae” lansează cu acest prilej

Call for Papers pentru „Archiva Moldaviae”, volumul XIV/2022

Archiva Moldoviae” publică studii de istorie, documente, studii din domeniul știinţelor auxiliare ale istoriei (paleografie, diplomatică, genealogie, heraldică, sigilografie), descrieri de fonduri şi colecţii arhivistice deţinute de instituţii publice sau de persoane private, studii de arhivistică, istoria arhivelor, restitutio (introducerea în circuitul ştiinţific a unor materiale realizate de istorici, arhivişti etc. care, în urma dispariţiei autorilor, nu au mai apucat să vadă lumina tiparului), dezbateri (discuţii, polemici), recenzii şi note bibliografice, prezentări ale unor conferinţe, simpozioane, dezbateri, expoziţii etc. Materialele pot fi în limba română sau în limbi de circulație internațională. Revista foloseşte sistemul peer review pentru selecţia finală a materialelor publicabile. La finalul fiecărui număr al revistei se află regulile editoriale ale revistei, în limbile română și engleză.

Materialele pot fi trimise în format electronic, pe adresa electronică editor@archivamoldaviae.ro sau pe adresa Str. Nicolae Gane, nr. 25, Corp C, ap. 18, cod poştal 700110, mun. Iaşi, jud. Iaşi, România, cu precizarea: pentru redacţia „Archiva Moldaviae”. Termenul de trimitere a materialelor: 1 septembrie 2022.

Echipa editorială „Archiva Moldaviae”